1. Üldtingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad üldtingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse (edaspidi Tellimus) alusel internetis aadressil www.bonprix.ee asuvast BonPrix' eestikeelsest internetipoest või Eestis BonPrix' poolt levitatavatest postimüügikataloogidest (edaspidi kõik koos BonPrix' kataloog) kaupa telliva isiku (edaspidi Tellija) ning OÜ Catalogue-shop (edaspidi ka BonPrix) vahel ning Lepingute sõlmimise protseduurile.
1.2. BonPrix'l on õigus üldtingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud üldtingimused kehtivad üksnes nende Tellimuste ja Lepingute suhtes, mille puhul vastav Tellimus on esitatud pärast üldtingimuste muutmist.
1.3. Üldtingimuste käesolev redaktsioon kehtib postimüügikataloogidest tellimisel alates hooajast "kevad-suvi 2018" ning BonPrix' internetipoodidest tellimisel alates 01.01.2018. a. Üldtingimuste käesolev redaktsioon asendab kõik eelnevad üldtingimused, mis kehtisid tellimisel BonPrix' postimüügikataloogidest ja internetipoest, ning kehtib kuni järgmise redaktsiooni avaldamiseni.

2. Kauba põhiomadused ja Lepingu sõlmimise protseduur

2.1. Kauba põhiomadused on esitatud BonPrix' kataloogis. BonPrix' kataloogi pildid kujutavad kauba põhiomadusi üldjuhul täpselt, ent kauba värv, suurus ja kuju võivad BonPrix' kataloogi piltidel kujutatust vähesel määral erineda.
2.2. Tellimuse esitamine on võimalik otse elektrooniliselt läbi BonPrix' internetipoe, telefoni või e-posti teel.
2.3. Tellimust esitades kinnitab Tellija, et on vähemalt 18-aastane, tema teo- ja otsusevõime ei ole piiratud ning ta omab Eestis püsivat elukohta.
2.4. Tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse tähenduses. Tellimus lõpeb 12 nädalat pärast selle BonPrix'le teatavaks saamist. Juhul, kui Tellija on teavitanud BonPrix' tellimiskeskust oma e-posti aadressist, siis edastatakse talle kinnitus Tellimuse kättesaamise kohta elektrooniliselt. Tellimuse kinnitus omab üksnes informatiivset tähendust Tellimuse kättesaamise kohta ning ei ole BonPrix' nõustumus Tellimusega Lepingu sõlmimise eesmärgil.
2.5. Kui BonPrix asub Tellimust täitma, loetakse Tellimus aktsepteerituks ning Leping sõlmituks. BonPrix edastab Tellijale kinnituse Lepingu sõlmimise kohta mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist kas elektrooniliselt (võimalusel) või kauba kättetoimetamisel.

3. Tellimuse täitmise tähtajad

3.1. Tellimuse täitmise tähtaeg on reeglina 2-3 nädalat, kuid võib BonPrix'st sõltumatutel asjaoludel kujuneda ka pikemaks.
3.2. Kui Tellimust ei ole võimalik täita 3 nädala jooksul, teavitab BonPrix sellest Tellijat eraldi.
3.3. Juhul, kui tellitud kaupu ei ole võimalik koos laost välja saata, saadab BonPrix tellitud kauba Tellijale mitme saadetisena.

4. Kauba hind

BonPrix' kataloogis esitatud kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu kehtivas määras. BonPrix jätab endale õiguse korrigeerida hindu, kui muutub käibemaks.

5. Makseviisid

5.1. Lepingu eseme koguhind on esitatud BonPrix' kataloogis ning sisaldab käibemaksu kehtivas määras.
5.2. Tellija saab valida kolme makseviisi vahel:
5.2.1. tasumine paki kättesaamisel;
5.2.2. tasumine pangalingiga tellimuse vormistamisel;
5.2.3. tasumine Liisi Konto-ga.
5.3. Kui Tellija on valinud makseviisina tasumise paki kättesaamisel (punkt 5.2.1), on ta kohustatud tasuma BonPrix'le kogu tellitud kauba hinna hiljemalt kauba Tellijale või Tellija volitatud isikule üleandmisel kauba üleandmise kohas. Kui kauba üleandmise kohaks on Omniva väljastuspunkt, on Tellija kohustatud tasuma tellimuse hinna Omnivale. Kui kaup tuuakse Omniva teenusena koju, on Tellija kohustatud tasuma tellimuse hinna Omniva pakki üleandvale töötajale. Omniva on volitatud BonPrix' eest Tellija makseid tellimuse eest vastu võtma. Kui kauba üleandmise kohaks on Smartposti pakiautomaat, tasutakse maksekaardiga Itella Estonia OÜ-le.
5.4. Kui Tellija on valinud makseviisiks pangalingiga tasumise ja tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitame Sind esimesel võimalusel ning tagastame tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
5.5. Kui Tellija soovib kasutada kas punktis 5.2.3 sätestatud viisi (tasumine Liisi Konto-ga), sõlmib ta krediidilepingu BonPrix' poolt osundatud kolmanda isikuga (Holm Bank AS). Krediidileping sõlmitakse krediidilepingu üldtingimuste alusel, mis on kättesaadavad internetis aadressil www.bonprix.ee paikneval BonPrix' kodulehel. Liisi Konto-ga tasumist saab valida vaid täisealine Tellija.

6. Saatekulu

6.1. BonPrix' kataloogist tellitud kaubad edastatakse kas posti teel või kullerteenusega. Kullerteenusega edastamisele kuuluvad suuremõõtmelised ja rasked kaubad.
6.2. Tellimused saadame pakiautomaati alati tasuta. Kullerteenusele ja Omniva väljastuspunkti teenusele lisandub saatekulu. Saatekulu lisandub Tellimuse kogusummale olenemata tegelikult edastatavate pakkide arvust ühekordse tasuna postiteenuse eest, mis sisaldab käibemaksu kehtivas määras. Saatekulu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega.
6.3. Saatekulu või selle puudumise määrab ära kauba kättesaamiskoht. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks Omniva pakiautomaadi või Smartposti pakiautomaadi, siis saatekulu ei lisandu. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks ükskõik millise talle sobiva Omniva väljastuspunkti, on saatekulu 8,90€. Kui Tellija valib kauba tema poolt näidatud aadressile kättetoimetamise Omniva vahendusel, on saatekulu 9,90€. Kui Tellija valib kauba tema poolt näidatud aadressile kättetoimetamise SmartKULLERiga, on saatekulu 8,90€.
6.4. Smartposti kaudu kättesaadava postipaki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 60 x 36 x 60 cm. Juhul, kui paki mõõdud on suuremad kui 60 x 36 x 60, saadetakse pakk SmartKULLERiga ning pakile lisandub saatekulu 8,90€.
6.5. SmartKULLERi kaudu kättetoimetatava paki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 60 x 60 x 120 cm ja kaal ei tohi ületada 35 kg.
6.6. Omniva pakiautomaadi kaudu kättesaadava paki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 41 x 38 x 64 cm. Juhul, kui paki mõõdud on suuremad kui 41 x 38 x 64 cm, siis saadetakse pakk Omniva väljastuspunkti ning pakile lisandub teenustasu 8,90€.
6.7. Juhul, kui makseviisiks on valitud Liisi Konto-ga tasumine, tuleb paki kättesaamiseks enda isik tuvastada ID-kaardiga, kui paki kättesaamiskohaks on Smartposti pakiautomaat. Kui sellisel juhul on paki kättesaamiskohaks Omniva postkontor või kättetoimetamine koju Omniva vahendusel, tuleb esitada postitöötajale pildiga isikut tõendav dokument.
6.8. Kullerteenusega edastamise puhul lisandub kaupade hinnale olenemata tegelikult edastatavate pakkide või tegelikult aset leidvate transpordisoorituste arvust saatekuluna ühekordne teenustasu summas 23,90€. Teenustasu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega ja see ei kuulu tagastamisele. Kui Tellimus sisaldab koos suuremõõtmelise ja raske kaubaga ka teisi kaupu ning viimased jõuavad Eestisse suuremõõtmelisest ja raskest kaubast varem, siis saadetakse need kaubad Omniva vahendusel (lisandub saatekulu 8,90€), ning kui saabub suuremõõtmeline ja raske kaup, siis tuuakse see kulleriga Tellijale koju (lisandub teenustasu 15€), st kokku lisandub tellimusele 23,90€.

7. Kauba kättesaamine

7.1. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks talle sobiva Omniva väljastuspunkti, saadab Omniva Tellijale SMS-i või e-kirja, milles sisalduva saadetise numbri alusel saab Tellija paki valitud väljastuspunktist kätte. Pakile järele minnes tuleb Tellijal kaasa võtta isikut tõendav dokument.
7.2. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise Omniva teenusena, võtab postiasutuse klienditeenindus Tellijaga ühendust ning lepib kokku paki kättetoimetamise aja ja lunasaadetise puhul teatab ka paki maksumuse.
7.3. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks Smartposti pakiautomaadi, saadab Itella Estonia OÜ Tellijale SMS-i kauba saabumise kohta.
7.4. Kauba tellimine väljapoole Eesti territooriumi ei ole võimalik.
7.5. Kui tellitud on on suuremõõtmeline ja raske kaup, võtab BonPrix kauba saabumisel Eestisse Tellijaga ühendust ning kui vastavalt valitud makseviisile on Tellijal õigus kaup kätte saada, toob kuller kauba Tellija poolt määratud aadressile. Enne kulleri teeleasumist kooskõlastab kullerteenuse osutaja Tellijaga telefoni teel kauba üleandmise aja.

8. Tellija vastuvõtuviivitus

8.1. Kui Tellija ei ole ühe nädala jooksul alates kauba üleandmise kohta saabumise teate saamisest oma tellitud kaubale järele tulnud, satub Tellija vastuvõtuviivitusse.
8.2. Vaatamata punktis 8.1 sätestatule hoitakse Tellija kaupa Omniva väljastuspunktis 14 päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale tellitud kauba saabumise kohta kaks kirjalikku teadet.
8.3. Kui Tellija tellis kauba Omniva teenusena koju, kuid telefoni teel Tellijaga kontakti ei saada, toimetatakse pakk lähimasse postiasutusse ning Tellijale edastatakse paki saabumise teade, mille alusel Tellija saab paki teatel märgitud postiasutusest kätte.
8.4. Smartposti pakiautomaadis hoitakse pakki kooskõlas punktiga 8.1 seitse päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale kaks SMS-i ja soovi korral ka e-kiri.

9. Tarbija taganemisõigus

9.1. Tellijal on õigus ilma põhjust avaldamata taganeda Lepingust 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.
9.2. Tellija võib Lepingust taganeda, kasutades selleks taganemisavaldust: kaubaga kaasas olevat tagastuslehte või avalduse tüüpvormi (leitav siit). Taganemisavaldus tuleb BonPrix'le edastada hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest kas koos tagastatava kaubaga või eraldi posti või e-posti teel punktis 19 toodud posti või e-posti aadressil.
9.3. Lepingust taganemisel tuleb Tellijal viia kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest (kui BonPrix'le teatatakse taganemisest muul viisil, kui taganemisavalduse lisamisega kaubale) soovitavalt originaalpakendis (kui BonPrix'le ei ole taganemisest juba teatatud, siis koos taganemisavaldusega) koos kõikide markeeringutega kauba üleandmise kohta (kas sobivasse Eesti Posti väljastuspunkti, Omniva pakiautomaati või Smartposti sinisesse pakiautomaati). Kui klient oli tellinud tagastatava kauba Omniva teenusena koju, tuleb Tellijal viia tagastatav kaup talle sobivasse Omniva väljastuspunkti. Suuremõõtmelise ja raske kauba tagastamiseks tuleb võtta ühendust OÜ Catalogue-shop töötajaga (tel. 687 0707), kes edastab tagastamissoovi kullerile, ning kaubale tullakse Tellija poolt osundatud aadressile järele.
9.4. Kaubaga koos tuleb tagastada kõik sellega kaasas olevad osad (sh kasutusjuhendid ja eemaldatavad detailid ning kaubaga kaasas olnud saateleht).
9.5. Tagastada ei ole võimalik kaupa, mis on valmistatud Tellija isiklikke vajadusi arvestades või Tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt mõõtu lõigatud kardinad, kardinapuud, vaibad, kangad), mis rikneb või vananeb kiiresti, suletud pakendis üle antud kaupa, mis ei ole pakendi avamise järel tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagasisaatmiseks kõlblikud (nt kosmeetikatooted, erootikatooted, aluspesu), suletud pakendis üle antud audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara, mille pakend on avatud jmt kaupa, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada.
9.6. Tellija saab kauba tagastada tasuta, v.a. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamise korral. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamisel mitme saadetisena ei ole Tellijal võimalik tasuta tagastada Tellimuse esemeks oleva kauba viimast osa. Eelkirjeldatud juhtudel on tagastamise otseste kulude kandmine Tellija kohustuseks. Need kulud kannab Tellija eest siiski BonPrix, ent tasaarvestab seeläbi omandatud nõude Tellija vastu kattuvas ulatuses Tellijale tagastamisele kuuluva saatekuluga.
9.7. Tellija ei tohi olla tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kaupa võib proovida, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust, nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Kui Tellija on tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, vastutab Tellija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.
9.8. BonPrix tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse jõudmisest BonPrix'ni. BonPrix võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Tellija on kauba tagastanud või on esitanud BonPrix'le tõendi, millest nähtub, et Tellija on kauba tagasi saatnud.
9.9. BonPrix tagastab Tellijale saatekulu kogu Tellimuse esemeks oleva kauba tagastamise korral. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamisel mitme saadetisena tagastatakse saatekulu Tellimuse esemeks oleva kauba viimase osa tagastamisel. Tagastamisele kuuluv saatekulu tasaarvestatakse kattuvas ulatuses Tellija poolt tasumisele kuuluva kauba tagastamise tasuga, mille BonPrix on Tellija eest tasunud. BonPrix'l on õigus tasaarvestada tagastamisele kuuluv summa BonPrix' sissenõutavate nõuetega Tellija vastu. Ostuhinna tasumise nõuetega võib BonPrix oma sissenõutavad nõuded tasaarvestada eeldusel, et vastavate Tellimuste puhul on makseviisiks valitud tasumine kättesaamisel.
9.10. Ostu-müügilepingust taganemise korral on Tellijal õigus taganeda ka ostu-müügilepingu finantseerimiseks sõlmitud krediidilepingust. Juhul, kui taganetakse Lepingust, mille makseviisiks on Liisi konto maksekorraldusega tasumine, siis loetakse, et Tellija on samas automaatselt taganenud ka krediidilepingust. BonPrix teavitab Krediidiandjat viivitamatult Lepingust taganemisest.
9.11. Kui originaalpakendit on võimalik avada seda rikkumata, peab kauba tagastamisel olema pakend rikkumata ja terve, samalaadses seisukorras kui kauba kättesaamisel. Kui pakend on katki ja rikutud, on BonPrix-l õigus Tellijale tagastamisele kuuluvast summast maha arvestada kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei vastuta ostja rikutud pakendi eest.

10. Puudustega kaup

10.1. BonPrix vastutab kauba Tellijale üleandmisel olemas olnud puuduste eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kauba puudustest tuleb BonPrix'le teatada kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamisest. BonPrix vastutab puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul konkreetse kaubaartikli üleandmisest. Eeldatakse, et ühe aasta jooksul kaubaartikli üleandmise päevast ilmnenud puudus oli olemas kaubaartikli üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kaubaartikli või puuduse olemusega.
10.2. Tellija kohustub alles hoidma kaubaga kaasas olevat saatelehte. Saateleht on Tellija ostu tõendav dokument ja selle olemasolu on vajalik kauba puudustest tulenevate õiguste realiseerimiseks.
10.3. Puuduste esinemisel on Tellijal eelkõige õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba ümbervahetamist. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, BonPrix on õigustamatult kauba parandamisest või asendamisest keeldunud, BonPrix ei paranda või asenda kaupa mõistliku aja jooksul pärast puudusest teatamist või põhjustab kauba parandamise või asendamisega Tellijale põhjendamatuid ebamugavusi, on Tellijal õigus Lepingust taganeda.
10.4. BonPrix ei vastuta kauba puuduse eest, kui kauba puudus tekkis pärast kauba üleandmist Tellijale, mh kauba vale kasutamise või tavapärase kulumise tulemusel, ega ole tekkinud BonPrix' kohustuse rikkumisest tulenevalt.
10.5. Juhiseid toimimiseks kauba puuduste korral ja lisainfot kauba hoolduse kohta saab BonPrix' klienditeenindusest telefonil 687 0707.
10.6. BonPrix vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

11. Kauba ümbervahetamine

11.1. Tellijal on õigus vahetada rõivaid ja jalatseid ümber teise suurusega sama artiklinumbri ja värviga toote vastu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
11.2. Kauba ümbervahetamiseks tuleb kaup tagastada ja tellida uus kaup kooskõlas punktis 11.1 sätestatuga. Tagastamine peab toimuma 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Käesoleva punkti alusel ümber vahetatud kauba kättetoimetamisel saatekulu ei lisandu.
11.3. Kaup, mida ei ole punkti 9.5 kohaselt võimalik tagastada, ei ole võimalik ka ümber vahetada.

12. BonPrix' taganemisõigus

12.1. BonPrix'l on õigus Lepingust taganeda seaduses sätestatud juhtudel ning järgnevate olukordade esinemisel:
12.1.1. tellitud kaupa ei ole võimalik, mh varude ammendumise tõttu, tarnida;
12.1.2. kauba hind BonPrix' kataloogis on ekslikult näidatud ebaõigesti ja Lepingu aluseks olev Tellimus on tehtud vastava ebaõige hinna alusel;
12.3. Tellijat informeeritakse BonPrix' poolsest taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Tellija tasutud ettemaks tagastatakse sel juhul viivitamatult, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.

13. Omandireservatsioon

Tellimuse alusel Tellijale tarnitud kaup jääb kuni hinna täieliku tasumiseni BonPrix' omandiks.

14. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete töötlemise tingimused on ära toodud alajaotuses "Isikuandmete töötlemine".

15. Nõuete pantimine ja loovutamine

BonPrix jätab endale õiguse loovutada ja pantida Lepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele, sealhulgas faktooringulepingu alusel.

16. Sissenõudmiskulud

BonPrix'l või tema poolt volitatud isikul, samuti isikul, kellele BonPrix on loovutanud Tellijaga sõlmitud Lepingust tulenevad nõuded, on õigus nõuda Tellijalt Tellija poolsete maksetega viivitamisel sisse ka vastavate nõuete sissenõudmisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, sh kulud õigusabile ning inkassoteenustele.

17. Tellimuse vastuvõtmisest keeldumine

BonPrix'l on õigus keelduda Tellijalt Tellimuse vastuvõtmisest, kui Tellija on Lepingust taganenud ja tellitud kauba väljaostmata tagasi saatnud 3 (kolm) või enam korda 12- (kaheteist-) kuulise järjestikkuse ajaperioodi jooksul.

18. Järelevalveasutus ja vaidlused

18.1. Üldtingimuste alusel sõlmitud Lepingute üle on järelevalvepädevus Tarbijakaitseametil. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostu-müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.
18.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.
18.3. Kui Tellija ja BonPrix ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Tellijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostu-müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tellijal on võimalus pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava internetipõhise platvormi poole aadressil http://ec.europa.eu/odr. Muul juhul lahendatakse vaidlus Tellija elukohajärgses kohtus. Tellija kohustub tagama, et BonPrix'l oleksid andmed Tellija elukoha-aadressi kohta. Juhul, kui muud andmed puuduvad, loeb BonPrix Tellija elukoha-aadressiks selle aadressi, kuhu Tellija on kaupu tellinud.

19. Kontaktandmed

Ärinimi: OÜ Catalogue-shop
Aadress: Sära tee 11-2, Peetri, Rae vald, 75312
Telefon: 687 0707
E-post: info@bonprix.ee
Kontaktandmed kaebuste ja taganemisavalduste esitamiseks:
Aadress: Sära tee 11-2, Peetri, Rae vald, 75312
E-post: info@bonprix.ee

20. Lõppsätted

20.1. Üldtingimustele ning Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
20.2. Kui üldtingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas üldtingimuste ega Lepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.
20.3. Tellija on üldtingimused läbi lugenud, nõustub siinsete sätetega ning kinnitab seda Tellimuse esitamise ja tellitud kauba vastuvõtmisega.